Werkwijze

Naast financiële planning is de dienstverlening onderverdeeld in een aantal stappen. U beslist zelf van welke onderdelen of combinatie van onderdelen u gebruik wenst te maken:

Oriënteren/inventariseren
Het inventariseren uw wensen en mogelijkheden. Op basis van een inkomens- en vermogensanalyse, vervat in een integraal financieel rapport, verkrijgt u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële positie. Aan de hand de uitkomsten van deze inventarisatie bent u in staat een weloverwogen beslissing betreffende de mogelijkheden van het realiseren van uw wensen te maken.

Adviseren
Wij adviseren u over de mogelijkheden en oplossingen waarmee u uw wensen kunt realiseren. Bij deze advisering baseren wij ons advies op een onderzoek van de aanbiedingen van in Nederland werkzame verzekeraars; banken en overige financiële instellingen. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen doen wij echter niet rechtstreeks zaken met verzekeraars of banken, en hebben dus geen enkele band met of contractuele verplichting jegens financiële instellingen. Wel maken wij een keuze uit een selectie van aanbieders van financiële producten waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken.

Bemiddelen
SFPA verzorgt de contacten tussen u en de aanbieders van producten en financiële instellingen bij welke u overweegt een financieel product af te sluiten of anderszins.

Onderhoud en nazorg
SFPA kan u ook van dienst zijn nadat u het door u gewenste financieel product heeft aangeschaft. Deze begeleiding kan bestaan uit beantwoording van algemene vragen over het betreffende product of aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld: verandering rechtsvorm of werkgever; samenwonen/huwelijk, verhuizing ).

Contact

Smit Financiële Planning & Advies
Postbus 71
9700 AB Groningen

050 - 711 99 00
info@sfpa.nl