Begeleiding

Door de integrale aanpak en brede ervaring kan Smit Financiële Planning & Advies als spil tussen uw bestaande adviseurs (accountant, boekhouder, bank, notaris, advocaat en tussenpersoon) fungeren. Daar waar doorgaans een lacune wordt ervaren op de diverse gebieden kan de begeleiding door SFPA zorg dragen voor een optimale benutting van de diverse disciplines.

Verandering in uw financiële situatie als gevolg van bijvoorbeeld het starten of verkopen van een eigen bedrijf, veranderen van baan, krijgen van een erfenis, hypotheekwijziging, samenwonen of het verliezen van een partner kunnen aanleiding zijn een onafhankelijk financieel planner te willen raadplegen. Het doel hierbij is dan overzicht te verkrijgen in de gevolgen van de gewijzigde situatie, en waar mogelijk zaken anders in te richten op basis van een analyse van diverse scenario's. Een integrale aanpak en deskundige begeleiding kan daarbij, naast het ontwijken van mogelijke valkuilen, veel voordeel opleveren waar u op termijn de vruchten van kunt blijven plukken.

Contact

Smit Financiële Planning & Advies
Postbus 71
9700 AB Groningen

050 - 711 99 00
info@sfpa.nl