Advies

Advisering (en bemiddelen) in financiële diensten en producten vallen sinds 2007 onder de Wet financieel toezicht (Wft). Het toezicht op het naleven van de deze wet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Wet financieel toezicht schrijft onder meer de eisen voor die worden gesteld aan de wijze waarop er bij complexe producten, o.a. levensverzekeringen, bankproducten en hypotheken, advies tot stand dient te komen.

Hierbij is het uitgangspunt dat er op basis van een klantprofiel waarin de financiële situatie van de consument , financiële kennis en risicobereidheid van de klant wordt vastgelegd, een passend advies aan de consument wordt verstrekt. Dit passende advies dient ook achteraf gereconstrueerd te kunnen worden en controle door de AFM te kunnen doorstaan. Dat hierdoor hoge eisen aan de financiële en fiscale kennis van adviseurs worden gesteld, naast basisvoorwaarden als integriteit en klantgerichtheid, maken dat de werkzaamheden een hoge mate van verantwoordelijkheid met zich meebrengen.

Het doel van de wet is de bescherming van de consument. Transparantie gedurende het adviestraject en nazorg bij advies en/of bemiddeling van een financieel product ertoe moeten bijdragen dat de consument zich bewust is en blijft van de gevolgen van gemaakte keuzes bij het aanschaffen van financiële producten en diensten.

Contact

Smit Financiële Planning & Advies
Postbus 71
9700 AB Groningen

050 - 711 99 00
info@sfpa.nl